„SPELEO-MYSZKÓW”
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OCHRONY PODZIEMNYCH ZJAWISK KRASOWYCH

Image
Jesteśmy grupą ludzi w różnym wieku, aktywnie chroniącą jurajski kras jaskiniowy, przeciwstawiającą się wszelkim formą bezmyślnego niszczenia środowiska naturalnego. Jura z jej niebywałym pięknem to nasza pasja i motywacja do działania. Stowarzyszenie powstało w oparciu o statut, przyjęty uchwałą zebrania założycielskiego w dniu 5 kwietnia 2007 roku. Celem stowarzyszenia jest ochrona przyrody, w szczególności podziemnych zjawisk krasowych, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowego trybu życia.

Wizyta Szkoły Podstawowej nr 4 -c.d

16marca  nasze Stowarzyszenie odwiedzili uczniowie  Szk

Więcej

Wizyta Szkoły Podstawowej nr 4

19 stycznia  nasze Stowarzyszenie odwiedzili uczniowie

Więcej

Świetlica Środowiskowa z wizytą

W piątek 10 grudnia odwiedzili  nasze Stowarzys

Więcej

Grupa Sympatyków Jury

W dniu 15-11-2021 dzisiejszym odwiedziła nas grupa sympa

Więcej

SPELEO-MYSZKÓW

Siedziba stowarzyszenia: Myszków, ul.Jedwabna 42
Baza speleologiczna: Myszków, Miejski Dom Kultury, ul.3 Maja 15
Bank i konto: Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie 93 82790000 0123 3584 2001 0001
KRS 0000299710 ; REGON: 240865062 ; NIP: 577-194-01-69
tel. 600 397 566

Search