›› Dzisiaj jest niedziela, 20 października 2019 roku. ‹‹Ogród - praca - edukacja

Wnętrze jest najważniejsze

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

"Wnętrze jest najważniejsze" - spotkanie podsumowujące realizację projektu

W dniu 29 października 2013 r. w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarkach odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu "Wnętrze jest najważniejsze", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany był przez Speleo-Myszków Stowarzyszenie na Recz Ochrony Podziemnych Zjawisk Krasowych w partnerstwie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Żarkach w okresie 01.05.2013 r.-31.10.2013 r

W spotkaniu oprócz uczestników projektu wzięli udział także zaproszeni goście w tym m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach Andrzej Jakóbczak, którzy pogratulowali realizatorowi projektu zakończenia działań projektowych z sukcesem, a także uczestnikom projektu nabycia nowych kwalifikacji zawodowych.

W spotkaniu uczestniczyły także osoby prowadzące w ramach projektu szkolenia i warsztaty, przedstawiciele Speleo-Myszków oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarkach oraz wszyscy którzy chcieli zapoznać się z rezultatami projektu.

Wiceprezes Speleo-Myszków Rafał Gil pogratulował wszystkim osobom uczestniczącym w projekcie podniesienia wiedzy i umiejętności z zakresu wykańczania wnętrz.

Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie ukończyły formy wsparcia realizowane w ramach projektu w tym szkolenie teoretyczne z zakresu wykańczania wnętrz, szkolenie praktyczne, w wyniku którego zostały wyremontowane pomieszczenia w siedzibie OSP w Żarkach oraz warsztaty motywacyjne, mające na celu podniesienie motywacji do podejmowania dalszych działań edukacyjnych przez uczestników projektu.

W trakcie spotkania koordynator projektu Pani Bożena Kolasa przedstawiła przebieg i rezultaty projektu. Po wręczeniu dyplomów ukończenia form wsparcia nastąpiła prezentacja pomieszczeń wyremontowanych przez osoby uczestniczące w szkoleniach.

W trakcie smacznego poczęstunku rozmawiano o rezultatach projektu i wspominano jego przebieg.

Projekt "Wnętrze jest najważniejsze" realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.


                   
Speleo-Myszków