›› Dzisiaj jest niedziela, 20 października 2019 roku. ‹‹Ogród - praca - edukacja

Wnętrze jest najważniejsze

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


"Ogród-praca-edukacja" - finał projektu


25 października 2013 roku, na terenie klasztoru w Leśniowie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt o nazwie "Ogród-praca-edukacja", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz inaugurujące skwer ogrodowy wykonany w ramach zajęć. Projekt realizowany był przez Speleo-Myszków Stowarzyszenie na Recz Ochrony Podziemnych Zjawisk Krasowych, wraz z partnerami: Gminą Żarki oraz Klasztorem Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika w Leśniowie.

Oprócz osób uczestniczących w samym projekcie, w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele partnerów projektu, osoby prowadzące w ramach zajęć różne formy wsparcia, osoby współpracujące z realizatorem projektu w zakresie objętym zadaniem oraz wszyscy, którzy chcieli zapoznać się z efektami pracy uczestników projektu. Gminę reprezentowali Burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach Andrzej Jakóbczak. Wiceprezes Speleo-Myszków Rafał Gil pogratulował wszystkim uczestniczkom i uczestnikom projektu ukończenia szkoleń realizowanych w ramach zajęć, w tym szkolenia teoretycznego z zakresu zagospodarowania przestrzeni zielonych, szkolenia praktycznego z zakresu budowy ogrodu a także ukończenia cyklu spotkań motywacyjnych, w wyniku których powstały indywidualne plany rozwoju edukacyjnego każdego z uczestników projektu.

"Nowe kwalifikacje zawsze podnoszą szanse na rynku pracy. Należy starać się wykorzystywać zdobytą wiedzę i nowe umiejętności. Możecie być pewni, że życie lubi zaskakiwać i nigdy nie jest wiadomym kiedy i w jakim zakresie przyda się to co wiemy i co potrafimy zrobić..." - tymi słowami wiceprezes Speleo-Myszków Rafał Gil zwrócił się do uczestników projektu.

Po wręczeniu dyplomów ukończenia zajęć oraz smacznym poczęstunku, uczestnicy spotkania wspólnie zainaugurowali nowy skwer ogrodowy, wykonany przez osoby uczestniczące w projekcie. W serdecznej atmosferze wspominano przebieg projektu.

Ważnym rezultatem projektu, oprócz podniesienia wiedzy i zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych jest widoczna poprawa motywacji młodych ludzi do działań na różnych polach aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej, a także fakt, że wśród uczestników projektu zawiązały się nowe znajomości i przyjaźnie. To grupa wspaniałych młodych ludzi, aktywnych na zajęciach i zmotywowanych do dalszego rozwoju edukacyjnego i zawodowego.

Projekt "Ogród-praca-edukacja" realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
                         
Speleo-Myszków