›› Dzisiaj jest niedziela, 20 października 2019 roku. ‹‹


„Speleo-Myszków”
Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony
Podziemnych Zjawisk Krasowych


siedziba stowarzyszenia: Myszków, ul.Jedwabna 42
baza speleologiczna: Myszków, Miejski Dom Kultury, ul.3 Maja 15
bank i konto: Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie
93 82790000 0123 3584 2001 0001
KRS 0000299710 ; REGON: 240865062 ; NIP: 577-194-01-69
tel. 600 397 566


Jesteśmy grupą ludzi w różnym wieku, aktywnie chroniącą jurajski kras jaskiniowy, przeciwstawiającą się wszelkim formą bezmyślnego niszczenia środowiska naturalnego. Jura z jej niebywałym pięknem to nasza pasja i motywacja do działania. Stowarzyszenie powstało w oparciu o statut, przyjęty uchwałą zebrania założycielskiego w dniu 5 kwietnia 2007 roku. Celem stowarzyszenia jest ochrona przyrody, w szczególności podziemnych zjawisk krasowych, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowego trybu życia.

Realizujemy projekty z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska naturalnego, oraz aktywizacji społeczności lokalnej. Z sukcesem prowadzimy działania proekologiczne wśród dzieci i młodzieży naszego regionu. Działamy na rzecz ochrony piękna przyrody jurajskiej od lat. Swoje cele statutowe realizujemy poprzez aktywną i bezpośrednią ochronę krasu jaskiniowego, zabezpieczając i zapobiegając dewastacji cennych przyrodniczo obiektów jurajskiego świata podziemi. Działamy dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Odzwierciedleniem naszej działalności statutowej są licznie organizowane warsztaty wyjazdowe do jaskiń jurajskich, pogłębione prelekcjami ekologicznymi, których uczestnikami są dzieci, młodzież i dorośli naszego regionu. Organizujemy biwaki jaskiniowe, udostępniając, chronione przez nas jaskinie, szerokiej rzeszy sympatyków turystyki jaskiniowej z całej Polski. Chronione przez nas formy krasowe zwiedza każdego roku kilkaset osób z całej Polski.

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma organizacjami i stowarzyszeniami oraz organami administracji rządowej i samorządowej. Wspólnie z Zakładem Paleozoologii Instytutu Zoologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego uczestniczymy w badaniach podziemnych zjawisk krasowych i stanowisk jaskiniowych z obszaru Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Jesteśmy pomysłodawcami i realizatorami organizowanej już tradycyjnie „Jurajskiej Mszy Świętej pod Ziemią” wewnątrz Jaskini Wiercicy, odprawianej w intencji tych, którzy odeszli w górach i jaskiniach świata. Te wszystkie spotkania z naturą są w naszej ocenie niezwykle ważnym elementem pogłębiającym świadomość ekologiczną, pozwalającym przyjemnie i zdrowo spajać edukację i rekreację, zarówno tych najmłodszych jak i trochę starszych mieszkańców naszego regionu, jak również kraju.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami oraz współpracy na polu ochrony środowiska naturalnego i edukacji ekologicznej.

Zapraszamy do wstępowania w nasze szeregi.


o nas
statut
wstąp w nasze szeregi
lista członków
podziękowania
było o nas w...
Speleo-Myszków