powrót do galerii - opis z przebiegu wyprawy - powrót do archiwum 
do oglądania tego albumu niezbędny jest - Flash - pobierz go tutaj