powrót do galerii  » opis z przebiegu wyprawy - powrót do archiwum 
do oglądania tego albumu niezbędny jest - Flash - pobierz go tutaj